Olemme arvokas kumppani asiakkaillemme

Search
Close this search box.

Kesälomista ja rahasta

 

Kevään tullessa kesälomat puhuttavat monilla työpaikoilla.  Siksi muutama ajankohtainen nosto vuosilomalaista:

 

Lomakausi on 2.5.–30.9.

   • Vuosilomasta on sijoitettava 24 arkipäivää ajalla 2.5.–30.9. (kesälomana), ellei työnantajan ja työntekijän välillä ole muuta sovittu. Muu osa lomasta (eli talviloma) on annettava (1.11.–30.4.) viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

  Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3.

    • Lomaa ansaitaan työsuhteen pituuden mukaan 2 arkipäivää (alle vuoden jatkunut työsuhde) tai 2,5 arkipäivää (yli vuoden jatkunut työsuhde) kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

   Vuosiloman pituus lasketaan arkipäivinä

     • Vuosilomalaissa arkipäiviä ovat kaikki muut viikonpäivät paitsi sunnuntait, kirkolliset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Kokonaiseen lomaviikkoon kuluu kuusi lomapäivää, vaikka työntekijä tekisikin viisipäiväistä työviikkoa.

    Lomarahan maksamisesta

      • ei ole säädetty vuosilomalaissa.  Maksu perustuu työehtosopimukseen tai vakiintuneeseen käytänteeseen. Lomaraha on yleensä puolet lomapalkasta. Lomakorvaus maksetaan työntekijälle työsuhteen loputtua ja se on korvaus pitämättömistä lomista.

     Työnantaja määrää loman ajankohdan

       • mutta ennen loman määräämistä, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipide loman ajankohdasta ja yleiset periaatteet vuosiloman antamisen osalta pitää olla selvitettynä.


       • Lomatoivomukset on pyydettävä ja selvitettävä riittävän ajoissa, jotta työnantaja voi käytännössä ottaa esitetyt toiveet huomioon lomien ajankohtaa määrätessään.


       • Loman ajankohdasta päätettäessä on noudatettava tasapuolisuutta.


       • Loman ajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle kuukautta ennen loman alkamista.


       • Loman antamiseen liittyy erikseen huomioitavia sääntöjä, jos työntekijä on esimerkiksi työkyvytön tai perhevapaalla.

      Lisätietoja vuosilomalaista

      linkit:  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162

      https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/vuosiloma